आकाशदर्शन २०१९ (Akashadarshan 2019)
पुस्तक : आकाशदर्शन २०१९ (Akashadarshan 2019)
लेखक : दा. कृ. सोमण (D.K. Soman / Da. Kru. Soman)
भाषा : मराठी (Marathi)
पाने : ४०
ISBN : दिलेला नाही


५-६ जानेवारीला डोंबिवलीत झालेल्या विज्ञान संमेलनात मी खगोल अभ्यासक, पंचांगकर्ते दा.कृ. सोमण यांची "आकाशदर्शन २०१९" ही पुस्तिका विकत घेतली. ५० रुपयांची आहे. हौशी आकाश निरीक्षकांसाठी माहिती देणारी ही पुस्तिका आहे. यात पुढील गोष्टींचा समावेश आहे.

माहिती :-
१) भारतीय नक्षत्रे - २७ नक्षत्रांची मराठी आणि इंग्रजी नावे
२) महत्त्वाच्या उल्कावर्षावांच्या तारखा
३) नक्षत्रे आणि मराठी महिन्यांचा संबंध
४) सूर्यग्रहण आणि चंद्रग्रहणांच्या तारखा आणि काही शहरांतील वेळा
५) भावी खगोलीय घटनांच्या तारखा -उदा. सुपरमून, ब्लू मून, ग्रह पृथ्वीच्या जवळ


तक्ते:
१) ८८ तारका समूहांची यादी - मराठी आणि इंग्रजी नावे
२) २० पृथ्वीजवळच्या वीस तारका - प्रत्येकाचेनाव, तारकासमूह, द्रुश्यप्रत आणि अंतर देणारा 
३) २० सर्वात जास्त तेहस्वी वीस तारका - प्रत्येकाचे नाव, इंग्रजी नाव, द्रुश्यप्रत आणि अंतर
४) १५ मह्त्त्वाच्या रूपविकारी तारका - नाव, तारकासमूह, प्रतीमधील फरक, आवृत्तिकाल
५) १७ महत्त्वाच्या जोडतारका - नाव, तारकासमूह, घटकतारकांच्या प्रती, दृश्य अंतर

पुढील प्रमाणे प्रत्येक महिन्याचे आकाशदर्शन :-
ही पुस्तिका पुढील ठिकाणी मिळू शकेल :-
मॅजेस्टिक बुक स्टाॅल, डोंबिवली आणि कल्याण.
नेहरू तारांगण, वरळी.
तुकाराम बुक डेपो, सी.पी.टॅंक

No comments:

Post a Comment

नरभक्षकाच्या मागावर (Narabhakshakachya Magavar)

पुस्तक - नरभक्षकाच्या मागावर (Narabhakshakachya Magavar) लेखक - केनेथ अँडरसन Kenneth Anderson अनुवादक - संजय बापट (Sanjay Bapat) भाषा - मराठ...